What does Bleititanat mean?

Bleititanat - German to English

lead titanate