What does Bleikathode mean?

Bleikathode - German to English

lead cathode