What does Bleiamblyopie mean?

Bleiamblyopie - German to English

lead amblyopia