What does Blei-Borglasur mean?

Blei-Borglasur - German to English

lead borosilicate glaze