What does Blauflossen-Thunfisch mean?

Blauflossen-Thunfisch - German to English

Atlantic bluefin tuna [Thunnus thynnus]

View more

  • bluefin tuna
  • huge bluefin tuna [Thunnus thynnus]
  • north bluefin tuna [Thunnus thynnus]