What does Blauer Eukalyptus mean?

Blauer Eukalyptus - German to English

blue-gum [Eucalyptus globulus]

View more

  • eucalyptus tree [Eucalyptus globulus, syn.: E. gigantea, E. glauca, E. perfoliata, E. pulverulenta]
  • southern blue-gum [Eucalyptus globulus]
  • Tasmanian blue-gum [Eucalyptus globulus]