What does Blastospore mean?

Blastospore - German to English

blastospore