What does Blasen treiben mean?

Blasen treiben - German to English

to bubble