What does Blanko-Rückseite mean?

Blanko-Rückseite - German to English

empty straight back