What does Bixaceen mean?

Bixaceen - German to English

achiote household {sg} [family Bixaceae]

View more

  • annatto family {sg} [family Bixaceae]
  • bixa family {sg} [family Bixaceae]