What does Bistouri mean?

Bistouri - German to English

bistouri


Bistouri - French to English

bistoury