What does Biopharmazeutik mean?

Biopharmazeutik - German to English

biopharmaceutics