What does Bimetallstreifen mean?

Bimetallstreifen - German to English

bimetallic strip