What does Bildtitel mean?

Bildtitel - German to English

photo name