What does Bezogensein mean?

Bezogensein - German to English

relatedness