What does Bewegungsartefakt mean?

Bewegungsartefakt - German to English

motion artefact [esp. Br.]

View more

  • motion artifact [Am.]
  • activity artefact [esp. Br.]
  • motion artifact [Am.]