What does Beutelmeise mean?

Beutelmeise - German to English

(Eurasian) penduline tit [Remiz pendulinus]

View more

  • European penduline tit [Remiz pendulinus]