What does Beta-Schleife mean?

Beta-Schleife - German to English

beta-turn