What does Bergmohr mean?

Bergmohr - German to English

(small) mountain ringlet [Erebia epiphron, syn.: E. aetheria, E. epiphron epiphron] [butterfly]