What does Berggottheit mean?

Berggottheit - German to English

mountain deity