What does Berg-Lauch mean?

Berg-Lauch - German to English

broadleaf chives {pl} [treated as sg.] [Allium senescens, syn.: A. baicalense, A. fallax, A. glaucum, A. lusitanicum, A. montanum, A. saxicola, A. spurium]

View more

  • curly onion [Allium senescens, syn.: A. baicalense, A. fallax, A. glaucum, A. lusitanicum, A. montanum, A. saxicola, A. spurium]
  • German garlic [Allium senescens, syn.: A. baicalense, A. fallax, A. glaucum, A. lusitanicum, A. montanum, A. saxicola, A. spurium]