What does Benson-Krankheit mean?

Benson-Krankheit - German to English

Benson's infection [astroid hyalosis]