What does Benmoreit mean?

Benmoreit - German to English

benmoreite