What does Benitoit mean?

Benitoit - German to English

benitoite [BaTiSi3O9]