What does Belagerungen mean?

Belagerungen - German to English

besiegements

View more

  • sieges

Sentence Examples with the word Belagerungen

See Riemann, Geschichte der Stadt Kolberg (Kolberg, 1873); Stoewer, Geschichte der Stadt Kolberg (Kolberg, 1897); Schonlein, Geschichte der Belagerungen Kolbergs in den Jahren 1758, 1760, 1761 and 1807 (Kolberg, 1878); and Kempin, Fi hrer durch Bad Kolberg (Kolberg, 1899).

View more Sentence Examples