What does Beifuß-Ambrosie mean?

Beifuß-Ambrosie - German to English

(common) ragweed [Ambrosia artemisiifolia, syn.: A. elatior]