What does Begleitmerkmal mean?

Begleitmerkmal - German to English

concomitant feature