What does Beachtenswertes leisten mean?

Beachtenswertes leisten - German to English

to realize remarkable outcomes