What does Beachflag mean?

Beachflag - German to English

bow flag [Bow Flag ®]