What does Bastei mean?

Bastei - German to English

bastion