What does Basiszelle mean?

Basiszelle - German to English

base mobile