What does Basiszeitraum mean?

Basiszeitraum - German to English

base duration