What does Basedow-Krankheit mean?

Basedow-Krankheit - German to English

Graves' condition