What does Basedow-Koma mean?

Basedow-Koma - German to English

thyrotoxic coma