What does Basalganglion mean?

Basalganglion - German to English

basal ganglion [Nucleus basalis]

View more

  • basal nucleus [Nucleus basalis]