What does Barzoi mean?

Barzoi - German to English

borzoi