What does Barsoi mean?

Barsoi - German to English

borzoi