What does Bario-Olgit mean?

Bario-Olgit - German to English

bario-olgite [Na(Ba,Sr,Na,REE)PO4]