What does Banzai! mean?

Banzai! - German to English

Banzai! [Japanese struggle cry or joyous shout]