What does Bannkreis mean?

Bannkreis - German to English

no-protest zone

View more

  • influence