What does Bambusmilbe mean?

Bambusmilbe - German to English

bamboo spider mite [Schizotetranychus celarius, syn.: S. latitarsus, Stigmaeopsis celarius]