What does Bambosz Bury mean?

Bambosz Bury meaning in Urban Dictionary

Chuj jebany, dupa wo³owa i cichodajec w porcie gdyñskim. Jak mo¿e, okrada kolegów, jak nie mo¿e daje dupy