What does Ballontuboplastie mean?

Ballontuboplastie - German to English

balloon tuboplasty