What does Ballistokardiografie mean?

Ballistokardiografie - German to English

ballistocardiography