What does Balleisen mean?

Balleisen - German to English

basketball panel iron