What does Ballei mean?

Ballei - German to English

bailiwick