What does Bakterioplankton mean?

Bakterioplankton - German to English

bacterioplankton