What does Badeschiff mean?

Badeschiff - German to English

washing ship