What does Bärengarnele mean?

Bärengarnele - German to English

(monster) tiger prawn [Penaeus monodon, syn.: P. (Penaeus) monodon, P. bubulus, P. carinatus, P. coerulens, P. durbani, P. semisulcatus exsulcatus, P. tahitensis]

View more

  • black colored tiger shrimp [Penaeus monodon, syn.: P. (Penaeus) monodon, P. bubulus, P. carinatus, P. coerulens, P. durbani, P. semisulcatus exsulcatus, P. tahitensis]
  • jumbo tiger prawn [Penaeus monodon, syn.: P. (Penaeus) monodon, P. bubulus, P. carinatus, P. coerulens, P. durbani, P. semisulcatus exsulcatus, P. tahitensis]