What does Azephalostomus mean?

Azephalostomus - German to English

acephalostomus